Bijay Utsab 2013

-Bijay Utsab 2013

Posted on

Title: Chorus – ?

Stage: Bijay Utsab 2013

Organizer: Sammilita Sangskritik Jat

Location: Shaheedminar, Dhaka University, Dhaka

Performer: Pantho, Himel, Bakul, Shaila Laboni, Sangita, Keya and Sume

Date: December 16, 2013


Bijay Utsab 2013

Bijay Utsab 2013

Bijay Utsab 2013

Bijay Utsab 2013