Ekushe Anushthan 2012

-Ekushe Anushthan 2012

Posted on

Title: Chorus – ?

Stage: Ekushe Anushthan 2012

Organizer: Sammilit Sangskritik Jat

Location: Shaheedminar, Dhaka University, Dhaka

Performer: Rana, Sajjad, Esti, Tito, Palash, Himel, Afzal, Bakul, Shaila Laboni, Shilpi and Keya

Date: February 20, 2012