Omar Ekushe Anushthan Mala 2015

-Omar Ekushe Anushthan Mala 2015

Posted on

Title: Chorus – ?

Stage: Omar Ekushe Anushthan Mala 2015

Organizer: Sammilit Sangskritik Jat

Location: Rabindra Sarabar, Dhanmondi, Dhaka

Performer: Esti, Zaman, Afzal, Bakul, Mili, Shaila Laboni, Keya and Sume

Date: February 20, 2015


Omar Ekushe Anushthan Mala 2015