Muktodhara Social Activity for Tanu

Social Activity 2016 Michhil – Tanu Hatyar Pratibad

Posted on

Occasion: Michhil – Tanu Hatyar Pratibad

Organizer: Bangladesh Sammilita Sangskritik Jat

Location: TSC, Dhaka University, Dhaka

Participator: Sume and Keya from Muktodhara

Date: March 29, 2016